středa, února 27, 2008

Advokáti jako správci osobních údajů

Britský informační komisař (obdoba našeho ÚOOÚ) udělil pokutu dvěma advokátním kancelářím, které se nepřihlásily jako správci osobních údajů. Úřad již dříve neúspěšně vyzýval tyto kanceláře k registraci. Pokuta je relativně nízká a odpovídá hodinové mzdě špičkového advokáta, je však možné očekávat, že se advokátní kanceláře proti udělení pokuty budou bránit a případ se dostane před soudy - konečně by tak došlo k judiciálnímu řešení otázky, zda je advokát správcem (případně zpracovatelem) osobních údajů nebo zda advokátní kanceláře zpracovávají tyto údaje mimo zákonný režim ochrany.

Podrobnější zprávu serveru Out Law viz zde.

Žádné komentáře: