pátek, února 15, 2008

Nová pravidla pro zdanění on-line služeb

Server Out-Law informoval o návrhu na změnu pravidel pro počítání DPH u on-line služeb, který schválila Komise. S účinností od roku 2015 by se DPH mělo účtovat podle domicilu příjemce (na rozdíl od současného stavu, kdy se účtuje dle domicilu poskytovatele služby). Nebude tím docházet k odlivu on-line podnikatelů do zemí s nižší DPH, na druhou stranu se budou lišit koncové ceny pro jednotlivé spotřebitele podle toho, ze které země službu přijímají. Krátký článek k této problematice můžete nalézt zde.

Žádné komentáře: