středa, září 19, 2018

NSS k ochraně osobních údajů

Nejvyšší správní soud vydal dvě zajímavá rozhodnutí týkající se ochrany osobních údajů. V obou rozhodnutí soud anticipuje budoucí aplikaci GDPR.

V prvním případě se soud vyjadřuje k extrémně důležité otázce, jakou povahu má odpověď správce o tom, že nepřizná práva subjektu údajů. NSS dospěl k závěru, že jde o rozhodnutí v materiálním smyslu, když uvedl: "Judikatura NSS k ochraně osobních údajůS ohledem na výše uvedené nelze přisvědčit názoru stěžovatele, že sdělení žalovaného je jen deklaratorním přípisem, který není způsobilý do jeho práv zasáhnout. K tomu je třeba dále uvést, že posuzované sdělení je ve svých důsledcích prakticky zamítavým rozhodnutím o žádosti o výmaz (likvidaci) osobních údajů." Toto rozhodnutí má zásadní význam pro budoucí aplikaci přímých práv dle GDPR.
Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhé rozhodnutí se týká ochrany údajů v trestním řízení. NSS v něm anticipuje důsledky implementace tzv. policejní směrnice doprovázející GDPR.
Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: