neděle, září 16, 2018

Zajímavá judikatura - ESLP, SDEU, ÚS, NSS, NS

ESLP: Otázka plošnosti nasazení automatizovaných nástrojů ke sledování osob je předmětem margin of appreciation (případ Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, č.58170/13, 62322/14 a 24960/15).
Plný text rozhodnutí viz zde.

ÚS: Tajně pořízený zvukový záznam z porady soudu nemusí být per se nezákonným důkazem (III.ÚS 4071/17).
Plný text rozhodnutí viz zde.

NSS: Provoz kamerového systému městskou policií za účelem odhalování přestupků, k jejichž stíhání nemá městská policie pravomoc, je protiprávní (rozhodnutí týkalo právního stavu r. 2015). Soud rovněž připomněl nezákonnost provozu kamerového systému, k němuž má přístup třetí osoba (10 As 15/2018).
Plný text rozhodnutí viz zde.

SDEU: Protiprávnost registrace známky france.com (T‑71/17, France.com, Inc., v European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Plný text rozhodnutí viz zde.

SDEU: Typická barva podrážky bot není výlučně tvarem ve smyslu známkové směrnice, tj. lze ji registrovat jako ochrannou známku (C‑163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV).
Plný text rozhodnutí viz zde.

NS: Na internetový zpravodajský portál se nevztahují povinnosti vydavatele periodického tisku, např. povinnost uveřejnit dodatečné sdělení (30 Cdo 1870/2017-129).
Plný text rozhodnutí viz zde.Žádné komentáře: