úterý, srpna 07, 2018

Zpřístupňování fotografie online a sdělování díla veřejnosti

Soudní dvůr EU dnes rozhodl dlouho očekávanou kauzu Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff (C-161/17).

Prozatím je dostupná pouze tisková zpráva, ale i z ní vyplývá, že dle Soudního dvora "pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje zpřístupnění na internetových stránkách fotografie, která předtím byla bez omezujícího opatření zabraňujícího jejímu stažení a se svolením nositele autorského práva zveřejněna na jiných internetových stránkách."

Z tiskové zprávy je vhodné citovat následující pasáž, která osvětluje, jak Soudní dvůr chápe "zpřístupňování" online.
"Kromě toho zpřístupnění online díla chráněného autorským právem na jiných internetových stránkách, než jsou stránky, na kterých došlo k prvotnímu sdělení se svolením nositele autorského práva, musí být za takových okolností, jako jsou okolnosti daného případu, kvalifikováno jako zpřístupnění nové veřejnosti. Za takových okolností je totiž veřejnost, kterou vzal v potaz nositel autorského práva při udělování svolení se sdělováním svého díla na internetových stránkách, na kterých bylo prvotně zveřejněno, tvořena jen uživateli těchto stránek, a nikoli 1) uživateli internetových stránek, na kterých bylo dílo později zpřístupněno bez svolení nositele, a 2) ostatními uživateli internetu."

Nelze se ubránit dojmu, že tento závěr je poněkud rozporný se závěry Soudního dvora prezentovanými v kauze Svensson (věc C-466/12), zejmána jeho bodem 29, kde Soudní dvůr konstatuje, že o sdělování díla veřejnosti se nejedná pokud se dílo "zobrazí takovým způsobem, že sice vyvolá dojem, že je zobrazováno na stránce, na které se tento odkaz nachází, avšak ve skutečnosti pochází z jiné internetové stránky."

Žádné komentáře: