úterý, července 17, 2018

9A 346/2014 - zaměnitelnost známek v IT

Městský soud v Praze konstatoval ve známkové věci spotřebitelskou zaměnitelnost výrobků a služeb v oblasti IT. Z toho plyne možnost ekvivalence známkové ochrany mezi oběma třídami. MS k tomu uvedl: "Při posuzování podobnosti výrobků a služeb lze dovodit, že jak napadené výrobky, tak namítané služby patří do stejné oblasti spotřeby. Relevantní spotřebitel totiž přichází na trh s úmyslem technicky si zajistit spojení s jinými subjekty. V takovém případě tedy nehraje významnou roli, zda si komunikaci zajistí sám prostřednictvím fyzického přístroje (a tedy výrobku), či zajištěním spojení pověří externí společnost (a tedy bude poptávat službu)."

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: