pátek, září 08, 2017

ESLP: monitorování zaměstnanců

Evropský soud pro lidská práva vydal další rozhodnutí v otázce monitorování on-line aktivit zaměstnanců. V případu Barbulescu proti Rumunsku soud v souladu s předchozí svojí judikaturou konstatoval, že zaměstnanec má soukromí i na pracovišti a jeho omezení musí být vždy důvodné a proporcionální. Okolnosti tohoto případu však byly složitější (např. monitoring byl dočasný) a rozhodnutí nebylo zdaleka jednohlasné. Poněkud problematický je rovněž přístup, který soud zaujal k souhlasu zaměstnance s monitorováním.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: