středa, května 04, 2016

Kybernetická obrana v Česku

Do připomínkového řízení vstoupila navrhovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství, jejímž účelem je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem mu má být v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožněno používání blíže nespecifikovaných technických prostředků kybernetické obrany. Novela navíc předpokládá, že povinným osobám podle zákona o elektronických komunikacích vznikne povinnost poskytnout potřebnou součinnost a zpřístupnit VO rozhraní pro připojení takových technických prostředků, za což jim bude náležet úhrada efektivně vynaložených nákladů. Jde o poměrně odvážný navrh, o kterém patrně ještě uslyšíme.

Návrh novely a jeho předkládací a důvodová zpráva jsou dostupné zde.

Žádné komentáře: