čtvrtek, června 18, 2015

Velký senát ESLP rozhodl ve věci Delfi


Rozhodnutí ESLP ve věci Delfi z roku 2013, o kterém jsme informovali na stránkách tohoto blogu, dostalo 16. června pokračování. Nyní se totiž ve věci vyjádřil i Velký senát.

Velký senát ve své podstatě potvrdil předchozí názor, když neseznal v postupu estonských soudů porušení článku 10 Úmluvy.

Stejně jako po předchozím rozhodnutí z roku 2013 je tak ESLP terčem kritiky, protože nepřisoudil diskuzím po články na zpravodajských portálech místo v lidskoprávním diskurzu. Vzhledem ke značnému rozsahu rozhodnutí a přítomností disentů v něm nás tak zřejmě čeká období pečlivé analýzy textu i jeho možných praktických dopadů.

Krátký komentář Martina Husovce je možné najít zde. Obsáhlejší komentáře se pak objevily i na dalších místech. Poměrně ostrý odsudek rozhodnutí je možné najít na stránkách Electronic Frontier Foundation, smířlivější postoj pak na blogu EU Law Analysis.

Žádné komentáře: