pondělí, května 05, 2014

Licenční prvek "NonCommercial" licencí Creative Commons před německým soudem

V tomto případě užil na svých stránkách veřejnoprávní rozhlasový vysílatel Deutschlandradio ("žalovaný") fotografii žalobce ze stránkech Flickr, licencovanou poCreative Commons Attribution-NonCommercial 2.0, na stránkách http://dradiowissen.de/.
Autor fotografie a poskytovatel licence CC požadoval nejprve stažení svého díla z webových stránek. Posléze přistoupil k vymáhání svých práv i soudní cestou, když tvrdil, že "nekomerční užití", nezahrnuje užití na webových stránkách, byť veřejnoprávního, vysílatele.
V rozsudku vyhlášeném dne 5. 3. 2014 dal kolínský soud za pravdu žalobci, když za "nekomerční užití" označil pouze "výlučně soukromé". Při svém rozhodování vycházel z toho, že licence samotné nejsou nijak určité a je tedy nutno maximálně redukovat rozsah poskytnutých práv, tedy pouze na soukromé nevýdělečné užití. Veřejnoprávní status dle soudu nehrál v tomto posuzování žádnou roli - svým jednáním, tedy zařazením příspěvku, v němž byla fotografie použita, do archivu a jeho následným zveřejňováním na vyžádání se svojí činností přiblížil komerčním vysílatelům.
Žalobci tak přiznal jak náhradu škody (licenční analogií stanovený ušlý zisk dle sazebníku
Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing).

Je tak patrné, že výklad pojmu "nekomerční užití" bude zřejmě divergovat dle jurisdikcí a nebude tedy jednotně vykládán. Na tyto možné důsledky vágního vymezení nekomerčního užití v licencích Creative Commons, jakož i jejich druhého restriktivního prvku NoDerivatives, zakazujícího vytváření upravených děl, bylo upozorňováno ze strany různých aktivistů již od roku 2012.

Každopádně vysílatel se proti rozsudku odvolal, případ tedy budeme dále sledovat.
Rozhodnutí a celou debatu o licenčním prvku "nekomerční užití" je nutno chápat v širším kontextu a to zejména s ohledem na nedávno přijatou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU zedne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s nímsouvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních dělonline na vnitřním trhu. Ta má umožnit autorům smluvně zastupovaným kolektivními správci vykonávat práva samostatně právě pro nekomerční účely. 

Komentář k případu v němčině a angličitně.
Plné znění rozsudku.

Žádné komentáře: