čtvrtek, ledna 31, 2013

Veřejné licence v České republice

Nová publikace autorského kolektivu Ústavu práva a technologií se věnuje právním aspektům veřejných licencí v českém právním řádu. Po obecném úvodu do autorského práva je pozornost věnována způsobu uzavírání veřejných licencí a licencím Creative Commons. Ve zvláštní části jsou pak představeny veřejné licence v akademické praxi, v oblasti distribuce software a konečně aplikace veřejných licencí při využívání informací veřejné správy.
Publikace byla díky podpoře z projektu „Projekt integrace veřejných licencí“ reg. číslo P408/12/2210 podpořeného z Grantové agentury ČR uvolněna k volnému stažení.

Autoři ocení komentáře a náměty, které můžete připojit v diskusi níže nebo zaslat e-mailem flip(a)law.muni.cz.
 

Žádné komentáře: