sobota, prosince 25, 2010

Rozhodnutí SDEU ohledně možností autorskoprávní ochrany GUI počítačových programů

Dne 22. prosince 2010 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí v případu C-393/09, v němž šlo především o to, zda grafické uživatelské rozhraní (zkráceně GUI) počítačových programů spadá do rozsahu autorskoprávní ochrany, kterou počítačovým programům poskytuje směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů. Dle očekávání SDEU zaujal stanovisko, že toto vyjádření počítačového programu směrnicí chráněno není. Předmětná problematika je však značně kontroverzní a lze očekávat, že se v blízké době ohledně možností ochrany GUI prostřednictvím autorského práva rozvine bohatá diskuse.

Žádné komentáře: