pondělí, září 22, 2008

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Kontroverzní předpis, o němž se poněkud nepřesně hovoří jako o "zákonu o e-governmentu" byl pod číslem 300/2008 Sb. publikován ve Sbírce zákonů ČR. Přináší především nové instituty datových chránek, elektronického doručování a tzv. autorizované konverze dokumentů (tj. legalizované digitalizace listin nebo naopak tisku digitálních dokumentů). Plný text částky 98 viz zde.

Žádné komentáře: