neděle, září 16, 2007

EFF a právo na informace

EFF dosáhla významného vítězství v tažení proti Patriot Act, na jehož základě může FBI bez rozhodnutí soudu monitorovat libovolné formy elektronické komunikace (namísto soudního příkazu může FBI z vlastní iniciativy i bez konkrétního podezření nařizovat jednotlivým ISP monitorování soukromé komunikace). EFF se proti Patriot Act nepostavila jen přímo ale též prostřednictvím práva na informace, kde slavila úspěch.

Podrobnosti včetně dokumentů můžete nalézt zde http://www.eff.org:80/flag/07656JDB/

Žádné komentáře: