sobota, června 09, 2018

23 Cdo 3214/2017 - lhůta pro podání dovolání

Nejvyšší soud interpretoval doběhnutí lhůty ve vztahu k e-mailovému podání a konstatoval, že za okamžik doručení se považuje dodání zprávy do elektronické podatelny soudu. Na zmeškání lhůty nemá vliv, pokud podání bylo učiněno jen necelou minutu po půlnoci. Soud v tomto případě konstatoval, že "vzhledem k volbě dovolatelek využít služeb soukromé osoby (jejichž kvalita není nijak právem upravena), a nevyužít jiné zaručené způsoby doručení (datová schránka, držitel poštovní licence), nesou následky případných vad v doručování tímto způsobem". Zajímavá je interpretační konstrukce, dle které by soud mohl zohlednit okamžik odeslání e-mailové zprávy, avšak tento okamžik nebyl příslušným účastníkem řízení "doložen".

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: