pátek, února 23, 2018

Nová judikatura - ochrana soukromi na pracovisti a povinnost informovat o neplatnem el. podpisu

Ústavní soud rozhodl v případu, kdy obecný soud obdržel podání, u něhož se nepodařilo ověřit zaručený el. podpis a účastník řízení o tom nebyl informován. Případ se až k ÚS dostal poněkud překvapivě, neboť je řešitelný na úrovni zákonného práva. Ústavní soud každopádně pro jistotu explicitně konstatoval, že "že doručí-li účastník řízení na elektronickou podatelnu soudu podání, které obsahuje elektronický zaručený podpis, který je neplatný, má soud povinnost jej o této skutečnosti informovat."

Plný text rozhodnutí viz zde.

Evropský soud pro lidská práva rozhodl případ ochrany soukromí na pracovišti, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž lze prostřednictvím utajeného systému sbírat data o aktivitě zaměstnance. Nejedná se však v tomto případě o změnu interpretační praxe založené rozhodnutím ve věci Copland v UK, neboť oba případy se skutkově výrazně liší.

Plný text rozhodnutí (zatím pouze ve francouzštině) viz zde.

Žádné komentáře: