čtvrtek, srpna 13, 2015

Elektronické doručování insolvenčním správcem

Nejvyšší soud se vyslovil k otázce analogické aplikace občanského soudního řádu na doručování písemností insolvenčním správcem prostřednictvím e-mailu (tj. doručení s následným potvrzením o přijetí do tří dnů). Soud konstatoval, že na tento typ doručování nelze restriktivně analogicky uplatnit občanský soudní řád, tj. doručení je účinné i v případě, pokud jej adresát potvrdí později než 3 dny po odeslání.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: