čtvrtek, května 21, 2015

SDEU k propagaci výrobků chráněných autorským právem

SDEU se vyjádřil k otázce propagace prodeje výrobků chráněných majetkovými právy autorskými. Poněkud překvapivě se soud v tomto případě při rozhodování mezi místní ochranou majetkových práv autorských a volným pohybem zboží rozhodl ve prospěch místní ochrany. Základní podstatou sporu je totiž v tomto případě nekompatibilita autorskoprávní a vzorové ochrany nábytku v Itálii a možnost italských producentů replik své výrobky nabízet mimo Itálii (nikoli otázka, co se považuje za rozšiřování díla).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: