středa, března 13, 2013

Streaming televizního vysílání

SDEU vydal očekávané rozhodnutí k předběžné otázce v případu C-607/11 týkající se toho, zda je streaming televizního vysílání užitím autorského díla typu sdělování veřejnosti. Rozhodnutí není svým obsahem překvapivé - sám High Court přiznal, že otázku položil spíše pro jistotu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: