středa, února 13, 2013

směrnice o informační bezpečnosti

Komise představila návrh směrnice o informační bezpečnosti a doprovodnou implementační strategii. Směrnice pracuje s institutem detekce a oznamování incidentů, jakož i s povinností zabezpečit standardním způsobem vlastní informační a komunikační infrastrukturu (v zásadě jde o podobné záladní teze, na nichž stojí i připravovaná česká právní úprava).

Návrh směrnice viz zde.
Strategii viz zde.
Český věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti viz zde.

Žádné komentáře: