pondělí, srpna 30, 2010

Okamžik doručení zprávy orgánu veřejné moci

Jeden z mnoha legislativních deficitů právní úpravy datových schránek nedávno zhojil Nejvyšší správní soud, když konstatoval, že za okamžik doručení dokumentu orgánu veřejné moci datovou schránkou se považuje okamžik jeho dodání. Jedná se zřejmě o nejrozumnější z možných alternativ - argumentaci se budeme podrobněji věnovat v zimním vydání Revue pro právo a technologie.

Plný text rozhodnutí viz zde.

1 komentář:

Kasumi řekl(a)...

Zajímavá je ovšem otázka v doručování do DS v rámci zadávacích řízeních. Podle převažujícího názoru (ačkoliv metodiky ministerstev se neshodují) se doručuje na základě soukromoprávních principů, byť se doručuje OVM. Je škoda, že NS (vedle) neřekl výslovně, zda se pak v rámci soukromoprávního doručování děje dle zákona o DS (tedy potvrzením o převzetí dle § 18a ZDS) a ne dle občanského zákoníku (dojitím do sféry, tedy dodáním do DS (?)).