úterý, prosince 23, 2008

RIAA ustupuje od žalob na uživatele sdílející chráněný obsah

Lobbistická organizace RIAA oznámila ukončení taktiky civilních žalob proti uživatelům sdílejícím autorskoprávně chráněný obsah. Namísto toho se bude údajně snažit docílit u těchto uživatelů blokování služeb typu mere conduit. Přestože byla v českých mediích publikována zpráva o úspěchu dříve podaných žalob a důvodech pro změnu taktiky (například zde), skutečný důvod k upuštění od této taktiky je zřejmě úplně jiný (viz například původní zprávu časopisu Wired zde). 

Protiprávnost pouhého stahování se nepodařilo argumentovat v žádném případů, v jednom dokumentovaném případě dokonce soud konstatoval, že ani sdílení není možné per se považovat za zásah do majetkových autorských práv (podrobná analýza vývoje případu viz zde-dop. i linky na související články).

Žádné komentáře: