sobota, prosince 15, 2007

Teritorialita a daně

Další zajímavé (nikoli však překvapivé) rozhodnutí týkající se místa zdanitelného plnění bylo vydáno soudem v New Orleans již v březnu t.r. v případu St. Tammany Parish, La., Tax Collector v. barnesandnoble.com. Soud zde posuzoval místo zdanitelného plnění u on-line prodeje knih ze známého knihkupectví. Plný text rozhodnutí viz zde: http://subscript.bna.com/SAMPLES/dtr.nsf/de4872363e064f36852565c30053411f/85256453007e2c8d852572ae000ce490?OpenDocument

Žádné komentáře: