pátek, října 12, 2007

Zajímavý případ odpovědnosti zaměstnanců za nekalosoutěžní maily

Soud v americkém státě Ohio konstatoval přímou (nikoli regresní) odpovědnost vedoucích pracovníků internetového podnikatele za nekalosoutěžní e-mailovou kampaň. Nejednalo se přitom o uplatnění doktríny piercing the veil. Jde sice o rozhodnutí na základě specifické legislativy, přesto může díky kvalitním argumentům znamenat počátek zajímavé rozhodovací praxe.

Plný text rozhodnutí viz zde: http://www.internetlibrary.com
Stručný abstrakt viz zde: http://www.internetlibrary.com

Žádné komentáře: