úterý, února 13, 2007

Ochrana spotřebitele

Byl publikován Green Paper, tj. diskusní dokument k problematice ochrany spotřebitele a rekodifikaci evropského spotřebitelského práva. Značná pozornost je v něm věnována budování důvěry spotřebitelů při on-line transakcích. Plný text viz zde: http://www.epsiplus.net/epsiplus/content/download/2560/
26093/file/green-paper_cons_acquis_en.pdf

Žádné komentáře: