úterý, ledna 23, 2007

Závěrečná zpráva o ekonomických dopadech Open Source software

Závěrečná zpráva, kterou si nechala vypracovat Komise k problematice ekonomických dopadů tvorby a užívání Open Source software vyzněla, poněkud překvapivě, jednoznačně ve prospěch Open Source. V závěru studie jsou shrnuty veskrze pozitivní dlouhodobé ekonomické efekty přechodu na Open Source pro samostatně hospodařící jednotky i stát. Zprávu v rozsahu 287 stran můžete ve formátu .pdf stáhnout zde: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf

Žádné komentáře: