čtvrtek, července 18, 2013

Judikatura Soudního dvora: Užívání internetové domény je „Reklamou“ (C 657/11)

Soudní dvůr Evropské unie se v řízení o předběžné otázce zabýval kvalifikací registrace a užívání doménových jmen ve světle směrnice o klamavé a srovnávací reklamě. Soud dospěl k závěru, že užívání doménového jména lze považovat za reklamu. Spekulativní registrace se tak mohou posuzovat dle ustanovení o klamavé reklamě.

Důležitým poznatkem je, že pouhou registraci doménového jména soud jako reklamu nekvalifikoval. K tomu, aby bylo doménové jméno považováno za reklamu ve smyslu směrnice, musí být doménové jméno skutečně využíváno.

Třetím závěrem Soudního dvora je, že za reklamu se považují i metatagy v metadatech stránky. Reklamou tedy může být i obsah, který je pro běžného uživatele neviditelný.

Rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde

Žádné komentáře: